Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2019

DIETA EQUILIBRADA: Dieta Mediterrània

La dieta ha de satisfer les n ostres nec essitats nutricionals , és a dir , ha de cobrir els requeriments de nutrients que té el nostre organisme. Dieta Mediterrània En l'elecció de la dieta hi intervenen molts factors, com els gustos personals, els costums familiars i socials,les possibilitats econòmiques... Tanmateix, hem de procurar que la nostra dieta sigui variada, perquè d'aquesta manera sigui sana i equilibrada. Una dieta equilibrada és la que cobreix totes les necessitats energètiques, estructurals i reguladores de l'organisme, sense que hi hagi excés o dèficit de cap nutrient. Això s'aconsegueix prenent diàriament unes determinades quantitats de cada grup d'aliments. Una ració és la quantitat diària recomanada que cal prendre de cada grup d'aliments. En aquest quadre pots veure alguns exemples de les quantitats que es consideren una ració d'alguns aliments. S i definim la ració estàndard de l'adult com la unitat

BIOTECNOLOGIA: Com trobar l' assassí

L' assassinat de la Sra Clutter Què volem saber? La Sra. Clutter ha estat vilment assassinada. Quan la policia arriba a l' escena del crim, troba els seu cadàver cosit a punyalades enmig d' un toll de sang. A l' ahbitació hi ha senyals clars de lluita; sembla que es va defensar amb força abans que la matessin. Hi ha tres sospitosos principals: El Sr. Perry, el Sr. Dick i la Sra. Truman.  El Sr. Perry és jardiner. El Sr.Dick és informàtic. La Sra. Truman és amiga de la infància de la Sra. Clutter. Amb molta cura, la policia científica recull mostres de sang que analitzarà al labotratori. Què faries, tú? Imagina't que ets agent de la policia científica . El teu uniforme és una bata, i la teva arma, la intel·ligència. Al laboratori arriben unes mostres de sang de l' escena del crim. Ordenes que et portin també mostres dels principals sospitosos. Les primeres proves són uns decepció: Tant La víctima com els tres sospitosos tenen el mateix

L' ÀTOM : EL GRAN DESCONEGUT

Encara que els primers models atòmics no són prou precissos, ens donen una idea força aproximada de com estan constituïts els àtoms. L' àtom és una estructura amb un nucli molt petit en relació amb la mida total de l' àtom. Al nucli hi ha els protons i els neutrons . Al voltant d' aquest nucli es mouen els electrons , a una distància del nucli molt gran en comparació amb la mida d' aquest. És a dir, la major part de l' àtom és buida. ( Per entendre-ho millor, si comparem un àtom amb un estadi de futbol ,com per exemple el Camp Nou, el nucli de l'àtom seria el punt blanc que hi ha al centre del camp i els electrons estarien a l' última graderia) I també sabem que en l' àtom hi ha altres partícules més petites anomenades quarks , que formen els protons i els electrons. Certs descobriments científics fets a la primera meitat del segle XX van demostrar que els electrons giraven només a certes distàncies del nucli atòmic. Així donc

GEOLOGIA: La Deriva Continental - Alfred Wegener

Planeta Terra Per començar a entendre el funcionament i el canvi d' aspecte del nostre planeta mireu el següent documental sobre l' ORIGEN DE LA TERRA Wegener va proposar la teoria de la deriva continental a principi del segle XX basant-se en diferents proves. Si bé al començament la seva proposta no va ser gaire acceptada, avui en dia no hi ha dubte que els continents han anat canviant de posició al llarg de la història de la Terra. PROVES GEOGRÀFIQUES  Wegener va sospitar que els continents podrien haver estat units en temps passats en observar una gran coincidència entre la forma de les costes dels continents, especialment entre Sud-Amèrica i Àfrica. Si en el passat aquests continents haguessin estat units formant només un (Pangea), és lògic que els fragments encaixin. La coincidència és encara més gran si es tenen en compte no les costes actuals, sinó els límits de les plataformes continentals. PROVES PALEONTOLÒGIQUES  Es van trobar fòssi