Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2016

ORIGEN DE LA VIDA: CASUALITAT O CREACIÓ

Origen de la vida

La situació privilegiada de la Terra, a una distància del Sol tal que les oscil·lacions tèrmiques són moderades, i la protecció de l'atmosfera contra les radiacions massa energètiques van afavorir de forma decisiva l'aparició de vida al nostre planeta.

Avui dia datem l'aparició de la vida a la Terra fa uns 3.800 milions d'anys, edat aproximada dels fòssils de les primeres cèl·lules; això ens indica que uns 700 milions d'anys després de la formació del planeta ja hi devia haver organismes vius. 
La vida va canviar el planeta  James Lovelock (1919) ha dit que els majors canvis ambientals no són els que stà produint l' ésser humà, sinó els que van causar els bacteris.
El més apreciable va ser el canvi de la composició de l' atmosfera: La protoatmosfera no contenia oxígen. Probablement els primers oxigenadors de l' atmosfera no van ser les plantes, sinó els cianobacteris. Fa 2400 milions d' anys havien produit tant d' oxígen que va arri…

GEOLOGIA: La Deriva Continental - Alfred Wegener

Planeta Terra

Per començar a entendre el funcionament i el canvi d' aspecte del nostre planeta mireu el següent documental sobre l'ORIGEN DE LA TERRA


Wegener va proposar la teoria de la deriva continental a principi del segle XX basant-se en diferents proves. Si bé al començament la seva proposta no va ser gaire acceptada, avui en dia no hi ha dubte que els continents han anat canviant de posició al llarg de la història de la Terra.

PROVES GEOGRÀFIQUES 
Wegener va sospitar que els continents podrien haver estat units en temps passats en observar una gran coincidència entre la forma de les costes dels continents, especialment entre Sud-Amèrica i Àfrica. Si en el passat aquests continents haguessin estat units formant només un (Pangea), és lògic que els fragments encaixin. La coincidència és encara més gran si es tenen en compte no les costes actuals, sinó els límits de les plataformes continentals.


PROVES PALEONTOLÒGIQUES 
Es van trobar fòssils d’un mateix falguera de fulla caduca a …

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA

Microscopi Electrònic

Objectius: Aprendre a diferenciar imatges obtingudes amb els diferents tipus de microscòpia electrónicaInterpretar micrografies de microscòpia electrónica de transmissió (TEM) i de rastreig (SEM).Aprendre a calcular mesures reals de diverses estructures i els augments de micrografies obtingudes amb un microscopi electrònic.INTRODUCCIÓ
Un problema  fonamental de la microscòpia òptica és el poder de resolució. Res més petit de 0,2 µm pot ser clarement vist al micrsoscopi òptic.  Les membranes cel·lulars i moltes estructures cel·lulars són , de fet, més petites. Fa uns  80 anys els biòlegs es van adonar que si substituien la llum visible (fotons) per electrons, com a “font d’ il·luminació” d’ un microscopi , el seu límit de resolució podía ser 100.000 vegades més petit que el d’ un microscopi òptic normal, ja que els electrons accelerats a través d’una diferència de potencial de 60.000 Volts tenen una longitud d’ ona de 0,005 nm( 100.000 vegades més petita que la longitud…

Cultura científica

El perquè del coneixement científic i tecnològic

Què és la ciència?
Definir el que és la ciència, és, si més no, complexe. Fan falta més de quatre paraules i cal fer un repàs històric del camí que ha seguit la ciència per entendre què és i que no és la ciència.
Ciènciaa la Viquipèdia
La ciència i el seu mètode.El mètode científic
Ciència és…. La ciència és una forma de conèixer el món. Es basa en la observació de fets naturals i tracta d’explicar-los.La ciència busca regularitats i interaccions, tracta de relacionar causa i efecte. La ciència és el procés de descriure, interpretar i predir fets naturals. Els seus procediments són: observar i recollir dades, imaginar possibles explicacions i emetre hipòtesis, testar la seva validesa, revisar-les i presentar aquestes hipòtesis i les seves evidències a d’altres científics i científiques per tal siguin discutides entre iguals Les hipòtesis són explicacions provisionals sobre perquè passa algun fet, les prediccions són suposicions sobre què pas…

Els éssers vius: Webquest els 5 regnes de la naturalesa

Què és una WebQuest? DEFINICIÓ DE WEBQUEST: 
“Una WebQuest és una estratègia de recerca guiada amb recursos d’Internet que té en compte el temps de l’alumne/a. És una eina de treball cooperatiu del qual cada alumne/a es fa responsable d’una part. Obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell i dóna prioritat a la transformació de la informació en coneixement.” 

Totes les WebQuests tenen els mateixos apartats: una portada o pàgina principal, una introducció, la tasca, el procés, l’avaluació i les conclusions ( poden ser-hi o no ) .
Introducció: Si entreu a l’apartat de la introducció,  és  on es plantegen unes preguntes, uns reptes, uns problemes que els alumnes han de solucionar. Des d’aquest apartat, es convida els alumnes a fer una recerca que es concretarà a l’apartat de la tasca. 


Tasca:Aquí, com podeu comprovar, expliquem als alumnes què han de fer, és a dir, quina transformació han de fer amb la informació que trobin a Internet i en quin tipus de producte final l’han …