Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: setembre, 2010

DIETA EQUILIBRADA

La dieta ha de satisfer les nostresnecessitatsnutricionals, és a dir, ha de cobrirelsrequeriments de nutrients que té el nostreorganisme. En l'elecció de la dieta hi intervenen molts factors, com els gustos personals, els costums familiars i socials,les possibilitats econòmiques... Tanmateix, hem de procurar que la nostra dieta sigui variada, perquè d'aquesta manera sigui sana i equilibrada.


Unadieta equilibradaés la que cobreix totes les necessitats energètiques, estructurals i reguladores de l'organisme, sense que hi hagi excés o dèficit de cap nutrient. Això s'aconsegueix prenent diàriament unes determinades quantitats de cada grup d'aliments.
Una racióés la quantitat diària recomanada que cal prendre de cada grup d'aliments. En aquest quadre pots veure alguns exemples de les quantitats que es consideren una ració d'alguns aliments.
Si definim la ració estàndard de l'adult com la unitat, la quantitat d'aliment de cada ració per a nens i joves manti…

METABOLISME

Els aliments que mengem i l' oxigen que respirem proporcionen a les nostres cèl·lules les primeres matèries necessàries per formar les nostres estructures i, en conseqüència, per créixer i reparar les estructures que s' han malmés. Dels aliments també obtenim l' energia necessària per mantenir la temperatura del cos i per dur a terme el treball muscular. Finalment, ens subministren elements imprescindibles perquè el cos pugui desenvolupar les seves funcions. Aquestes primeres matèries que obtenim amb dels aliments s' anomenen nutrients . Els nutrients s' incorporen a les cèl·lules, on són transformats mitjançant una sèrie de reaccions o processos químics. Però alguns dels productes que s' obtenen no són assimilats i han de ser eliminats.
El conjunt de processos químics que  s'esdeven dins de les cèl·lules  configuren el que anomenem metabolisme.

Les cèl·lules funcionen les 24 hores del dia, tant si dormim com si fem alguna activitat, ja que nosaltres continuem r…