Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2010

LA PANGÈNESI I ELS HOMUNCLES DELS ESPERMATOZOIDES

PANGÈNESI Els antics grecs, entre els quals cal esmentar Hipòcrates, ja van reflexionar sobre l' herència. Van idear una teoria de la "pangènesi" que afirmava que les relacions sexuals comportaven la transferència de parts del cos en miniatura: " Cabells, ungles, venes, tendons i ossos, encara que invisibles per trobar-se en unes partícules tan petites. A mesura que creixen, se separen a poc a poc els uns dels altres". Aquesta idea va gaudir d' un breu renaixement quan Charles Darwin , desesperat per sustentar la seva teoria de l' evolució per mitjà de la selecció natural amb una hipòtesi de l' herència viable, va proposar una versió modificada de la pangènesi en la segona meitat del segle XIX. Segons Darwin, cada òrgan - ulls, ronyons, ossos- contribuïa a la circulació de " gèmmules " que s' acumulaven als òrgans sexuals i al final s' intercaviaven en el curs de la reproducció sexual. Atès que les gèmmules durant tota la

ELECTROCARDIOGRAMA

L'electrocardiograma (ECG) és un mètode d'exploració que mesura l'activitat elèctrica del cor de manera que queda reproduïda en un gràfic continu. És molt important per determinar el funcionament del cor i diagnosticar les malalties cardiovasculars . Els músculs del cor estan especialitzats en la conducció d'impulsos elèctrics de les aurícules als ventricles. Un ECG traça el trajecte de l'energia elèctrica a través del cor. El gràfic d'un persona sana presenta un dibuix particular, i si hi són visibles alguns canvis es pot determinar quina causa ocasiona els batecs irregulars: els músculs cardíacs, el ritme cardíac, la grandària o funcionament de les cavitats del cor, etc. Com interpretar un electrograma: Interpretació d'un ECG Digues si la frase és certa o falsa; en cas que sigui falsa, esmena l'error. a) L'electrocardiograma es fonamenta en la capacitat dels músculs del cor de transportar impulsos nerviosos. b) Els ECG

METABOLISME

Els aliments que mengem i l' oxigen que respirem proporcionen a les nostres cèl·lules les primeres matèries necessàries per formar les nostres estructures i, en conseqüència, per créixer i reparar les estructures que s' han malmés. Dels aliments també obtenim l' energia necessària per mantenir la temperatura del cos i per dur a terme el treball muscular. Finalment, ens subministren elements imprescindibles perquè el cos pugui desenvolupar les seves funcions. Aquestes primeres matèries que obtenim amb dels aliments s' anomenen nutrients . Els nutrients s' incorporen a les cèl·lules, on són transformats mitjançant una sèrie de reaccions o processos químics. Però alguns dels productes que s' obtenen no són assimilats i han de ser eliminats. El conjunt de processos químics que  s'esdev en dins de les cèl·lules  configuren el que anomenem metabolisme. Les cèl·lules funcionen les 24 hores del dia, tant si dormim com si fem alguna activitat, j

PETJADA ECOLÒGICA

LA PETJADA ECOLÒGICA T' has preguntat mai el següent: Quanta aigua fa servir una persona en un dia normal? Què menja i en quina quantitat? Quant menjar s' acaba llençant? Quants quilòmetres recorre una persona en un dia? En quin mitjà de transport? Quin és el consum energètic? Quins i quants objectes ha comprat una persona durant un mes? Quin temps es tarda a substituir un objecte determinat : un telèfon mòbil, ordinador, una samarreta, un full de paper? Quanta energia es fa servir en un habitatge per refredar-lo o escalfar-lo? Preguntes d' aquesta mena serveixen per calcular la petjada ecològica , és a dir, la superfície, expressada en hectàrees, que cal per tal de seguir produint l' aliment i els productes que fem servir, poder absorbir els nostres residus, generar l' energia que consumim i disposar d' espai per als habitatges i les infraestructures de comunicació. El nostre planeta té entre 11000 i 12000 milions d' hectàrees pro

ENERGIA: DESCENTRALITZACIÓ I ALTERNATIVES

El sistema energètic mundial es basa en el consum de combustibles fòssils .  Aquest sistema afavoreix que certes empreses, determinats països, que controlen el mercat dels combustibles fòssils concentrin la riquesa i el poder, fet que provoca forts desequilibris en el consum d' energia i en el benestar social. Un habitant de EUA cosumeix, de mitjana, el doble que undel Japó i dotze vegades més que un de la Xina. Les zones més pobres del món tenen el dret d' accedir a uns serveis energètics que els permetin desenvolupar-se. I és just que aquesta sigui una prioritat internacional. Però també és veritat que aquestes regions, que a més a més són de les més poblades del planeta, no poden créixer econòmicament i socialment seguint el model del desenvolupament dels països occidentals, on s' ha consumit energia de forma indiscriminada, excessiva i amb un impacte ambiental molt alt. El desenvolupament dels països pobres exigeix serveis energètics nets i avançats. Es tracta de con

FAM D' ENERGIA

El món té fam d' energia. El petroli, el carbó i el gas es devoren any rere any, tot i que els seus preus creixin sense fi. El consum total d' aquests combustibles, anomenats fòssils, s' ha duplicat en els últims quaranta anys, i la producció d' electricitat gairebé s' ha triplicat. Tot i així, més de 1500 milions de persones, dues de cada deu que viuen al món, no disposen d' electricitat. Les diferències entre els estils de vida d' aquests 1500 milions de persones i de la resta són evidents, cap dels dos ha escollit aquest model i en cap sentit n' és responsable, l' un de la pobresa, la manca de recursos la manca de futur, i l' altre de la opulència , el malbaratament de recursos, entre d' altres. Els beneficis de l' ús de l' energia són evidents, però el preu per produir-la potser és massa car. I no ens referim al preu econòmic, sinó a la contaminació ambiental, que està provocant un canvi climàtic global: el diòxid de

EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

E s defineix el desenvolupament sostenible com aquella forma de creixement social que permet satisfer les necessitats del present, sense comprometre les possibilitats de les futures generacions per satisfer les pròpies. La sostenibilitat implica aconseguir una situació social, política i econòmica que eviti la destrucció del planeta . El desenvolupament, necessari per fer front a la pobresa de bona part dels ha bitants de la Terra, requereix obligatòriament creixement, però un creixement diferent entre els països desenvolupats  ( que l' haurien de moderar, si no aturar ) i aquells que viuen en la misèria. Un creixement basat en un model diferent de l ' actual, respectuós amb el capital natural, i que eviti el col·lapse ambiental, cap al qual avança el món. Un creixement que hauria de tenir el compromís dels agents econòmics principals, que, de moment, no sembla que n' estiguin gaire convençuts. Qüestions: 1- Quina és la raó per la qual el creixement e

AIRBAG

Airbag Com funciona un coixí de seguretat El coixí de seguretat o “ Airbag “ és un dispositiu de seguretat que porten incorporat la majoria dels automòbils. Aquest dispositiu està format per una bossa de niló que s’ infla ràpidament amb un gas quan un sensor d’ impacte detecta que l’ automòbil frena bruscament a causa d’ una col•lisió. La funció els coixins de seguretat és esmorteir l’ impacte dels ocupants de l’automòbil contra el volant , el davantal o els laterals. S’ estima que eviten el 18% de morts entre els conductors i el 13% entre ela acompanyants. Generalment, l’ ompliment de la bossa s’ aconsegueix per mitjà de la descomposició química de l’ azida de sodi, NaN3, segons aquesta reacció: L’ azida de sodi és una sal estable a temperatura ambient, però per damunt de 275º C es descompon molt ràpidament, de manera que en uns 0,2 segons es produeix prou nitrogen per omplir el coixí de seguretat. Video explicatiu del funcionament d' un Airbag: