Passa al contingut principal

Entrades

La GRAN EXTINCIÓ de final del Cretaci

FA UNS 65 MILIONS D'ANYS...
Els dinosaures, els pterosaures voladors, els ictiosaures i molts altres rèptils mesozoics van desaparèixer al final del Cretaci, fa 65 milions d'anys En aquesta mateixa època també es van extingir nombrosos grups d' invertebrats marins, com ara els ammonits ( cefalòpodes amb closca que van poblar els mars mesozoics), alguns bivalves i , sobretot, organismes microscòpics que formaven el plàncton marí. Es creu que l' extinció dels vertebrats fou un procés gradual. Per exemple, els ictiosaures s' havien extingit abans del final del Cretaci i els pterosaures i els dinosaures estaven disminuint cap al final d' aquest període. Sembla que aquests fets demostren que s'estava produint un canvi climàtic gradual a escala mundial. Hi ha diverses teories que expliquen aquestes extincions massives. Un grup de científics considera que va ser per un canvi climàtic provocat, probablement, per un augment de l' activitat volcànica de la Terra. Un …
Entrades recents

PALEONTOLOGIA : Reconstruint el passat

INTRODUCCIÓ L' evolució de la vida a la Terra no ha estat constant, sinó condicionada pels canvis que s' han donat a l' atmosfera, la geosfera i el mar,i, també per la col·lisió d' asteroides.

Si algun dels trets que han marcat la història d' aquesta evolució del planeta, tant des del punt de vista biològic com geològic, hagués estat diferent, probablement la humanitat no hauria tingut cap oportunitat d' arribar on és ara.
Els continents han canviat de forma, de mida i de posició al llarg de les eres. D' altra banda els éssers vius també han anat evolucionant i diversificant-se, des dels primers organismes unicel·lulars, que van viure en el mar primitiu, fins a les espècies actuals.
Anem' ho a investigar...

Abans de començar visualitzem el següent videoA continuació ens informem sobre els mètodes de datació més utilitzats en Paleontologia

Ara visualitzem i analitzem aquestes presentacions que ens parlen de: LA HISTÒRIA DEL NOSTRE PLANETA I DEL TEMPS GEOLÒGIC


SEXUALITAT HUMANA

La sexualitat és una part integrant de la personalitat de l’individu, la qual es desenvolupa progressivament al llarg de la vida. La sexualitat no es només una necessitat fisiològica, sinó també la capacitat d’homes i dones per comunicar-se i expressar-se, i obtenir i donar plaer a través del sexe.  Sexualitat i afectivitat constitueixen conjuntament, en el procés de creixement de l’individu, una àrea d’aprenentatges útils: capacitat d’estimar i ser estimat, d’intimitat, de tendresa, etc. Tenint en compte la importància de la sexualitat i l’afectivitat en l’individu, és indispensable l’educació sexuali afectiva per a un desenvolupament complet dels joves. 

Penso que és important que els alumnes puguin conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i les conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporta mantenir uns bons hàbits de salut. És important dissenyar activitats per tal que e…

EVOLUCIÓ HUMANA: La història de la nostra espècie

EL CLAN DE LA CAVERNA DE L' ÓS: ELS HOMÍNIDS

La família dels Hominidaereuneix tots els grans simis actuals (Humans, Goril·les , Orangutans i Ximpanxés) i totes les espècies que durant el temps han desaparegut fins al darrer avantpassat comú de totes elles. Amb el pas del temps els homínids es varen diversificar i donaren lloc a una varietat de subfamílies, gèneres i espècies diferents, entre le quals figuren els homínids bípedes, molts dels quals varen coincidir en el temps i varen conviure en el mateix espai. La majoria d' experts coincideix en el fet que l' origen dels homínids bípides va tenir lloc a Àfrica fa entre 5,5 i 7 Milions d' anys i que va estar relacionat mb un procés d' adaptació a ambients més secs i càlids, com a conseqüència d' un canvi climàtic que va afectar una gran part del continent Africà.

ELS PRIMERS HOMÍNIDS ( entre 7 i 5,5 Ma )

AUTRALOPITHECUS AFARENSIS ( 4 a 5 Ma )
La primera sortida confirmada d' Homínids bípedes fora d' Àfrica es …