Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2010

PETJADA ECOLÒGICA

LA PETJADA ECOLÒGICA T' has preguntat mai el següent: Quanta aigua fa servir una persona en un dia normal? Què menja i en quina quantitat? Quant menjar s' acaba llençant? Quants quilòmetres recorre una persona en un dia? En quin mitjà de transport? Quin és el consum energètic? Quins i quants objectes ha comprat una persona durant un mes? Quin temps es tarda a substituir un objecte determinat : un telèfon mòbil, ordinador, una samarreta, un full de paper? Quanta energia es fa servir en un habitatge per refredar-lo o escalfar-lo? Preguntes d' aquesta mena serveixen per calcular la petjada ecològica , és a dir, la superfície, expressada en hectàrees, que cal per tal de seguir produint l' aliment i els productes que fem servir, poder absorbir els nostres residus, generar l' energia que consumim i disposar d' espai per als habitatges i les infraestructures de comunicació. El nostre planeta té entre 11000 i 12000 milions d' hectàrees pro

ENERGIA: DESCENTRALITZACIÓ I ALTERNATIVES

El sistema energètic mundial es basa en el consum de combustibles fòssils .  Aquest sistema afavoreix que certes empreses, determinats països, que controlen el mercat dels combustibles fòssils concentrin la riquesa i el poder, fet que provoca forts desequilibris en el consum d' energia i en el benestar social. Un habitant de EUA cosumeix, de mitjana, el doble que undel Japó i dotze vegades més que un de la Xina. Les zones més pobres del món tenen el dret d' accedir a uns serveis energètics que els permetin desenvolupar-se. I és just que aquesta sigui una prioritat internacional. Però també és veritat que aquestes regions, que a més a més són de les més poblades del planeta, no poden créixer econòmicament i socialment seguint el model del desenvolupament dels països occidentals, on s' ha consumit energia de forma indiscriminada, excessiva i amb un impacte ambiental molt alt. El desenvolupament dels països pobres exigeix serveis energètics nets i avançats. Es tracta de con

FAM D' ENERGIA

El món té fam d' energia. El petroli, el carbó i el gas es devoren any rere any, tot i que els seus preus creixin sense fi. El consum total d' aquests combustibles, anomenats fòssils, s' ha duplicat en els últims quaranta anys, i la producció d' electricitat gairebé s' ha triplicat. Tot i així, més de 1500 milions de persones, dues de cada deu que viuen al món, no disposen d' electricitat. Les diferències entre els estils de vida d' aquests 1500 milions de persones i de la resta són evidents, cap dels dos ha escollit aquest model i en cap sentit n' és responsable, l' un de la pobresa, la manca de recursos la manca de futur, i l' altre de la opulència , el malbaratament de recursos, entre d' altres. Els beneficis de l' ús de l' energia són evidents, però el preu per produir-la potser és massa car. I no ens referim al preu econòmic, sinó a la contaminació ambiental, que està provocant un canvi climàtic global: el diòxid de

EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

E s defineix el desenvolupament sostenible com aquella forma de creixement social que permet satisfer les necessitats del present, sense comprometre les possibilitats de les futures generacions per satisfer les pròpies. La sostenibilitat implica aconseguir una situació social, política i econòmica que eviti la destrucció del planeta . El desenvolupament, necessari per fer front a la pobresa de bona part dels ha bitants de la Terra, requereix obligatòriament creixement, però un creixement diferent entre els països desenvolupats  ( que l' haurien de moderar, si no aturar ) i aquells que viuen en la misèria. Un creixement basat en un model diferent de l ' actual, respectuós amb el capital natural, i que eviti el col·lapse ambiental, cap al qual avança el món. Un creixement que hauria de tenir el compromís dels agents econòmics principals, que, de moment, no sembla que n' estiguin gaire convençuts. Qüestions: 1- Quina és la raó per la qual el creixement e