Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2013

Dissecció del cor

Aquesta setmana els alumnes de 3r d'ESO fem la dissecció d' un cor de porc o corder a la classe de laboratori de ciències naturals. Aquests videos i animacions poden servir per entendre millor l' anatomia i la fisiologia del cor.


Visual exploration of heart from hybrid medical animation on Vimeo. Beating heart with blood flow from hybrid medical animation on Vimeo. Visual exploration of heart from hybrid medical animation on Vimeo.El següent enllaç mostra una molt bona animació on es pot veure com circula la sang per l' interior del cor i el funcionament de les vàlvules Mitral i tricúspide


Animació interactiva COR DE VIDRE


COM ES PRODUEIX UN INFART DE MIOCARDI


En el següent video hi ha una orientació de com fer una dissecció del cor.
GENÈTICA MENDELIANA: HERÈNCIA I VARIABILITAT

CONCEPTES BÀSICS DE GENÈTICA

Genètica: És la ciència que estudia l'herència dels caràcters biològics, és a dir, la manera en què es transmeten els caràcters morfològics i fisiològics dels éssers vius de generació en generació i les lleis que regeixen aquesta transmisió (extretes a partir de les proporcions matemàtiques en què apareixen els diferents caràcters hereditaris entre els descendents d'un encreuament). Aquesta definició respon al concepte clàssic de genètica o genètica mendeliana. Actualment, es parla també de genètica molecular, la qual parteix d'una metodologia totalment diferent per explicar els fenòmens relacionats amb l'herència biològica: aïllament de fragments d'ADN, localització dels gens que es volen estudiar, establiment de la seqüència de les seues bases; diferenciació de les seqüències codificadores (exons) i no codificadores (introns); estudi de les proteïnes que controlen l'expressió d'aquest gen , etc.

Gen. Unitat del material heredita…