Passa al contingut principal

EVOLUCIÓ HUMANA: La història de la nostra espècie

EL CLAN DE LA CAVERNA DE L' ÓS: ELS HOMÍNIDS

La família dels Hominidae  reuneix tots els grans simis actuals (Humans, Goril·les , Orangutans i Ximpanxés) i totes les espècies que durant el temps han desaparegut fins al darrer avantpassat comú de totes elles.
Amb el pas del temps els homínids es varen diversificar i donaren lloc a una varietat de subfamílies, gèneres i espècies diferents, entre le quals figuren els homínids bípedes, molts dels quals varen coincidir en el temps i varen conviure en el mateix espai.
La majoria d' experts coincideix en el fet que l' origen dels homínids bípides va tenir lloc a Àfrica fa entre 5,5 i 7 Milions d' anys i que va estar relacionat mb un procés d' adaptació a ambients més secs i càlids, com a conseqüència d' un canvi climàtic que va afectar una gran part del continent Africà.

ELS PRIMERS HOMÍNIDS ( entre 7 i 5,5 Ma )


AUTRALOPITHECUS AFARENSIS ( 4 a 5 Ma )
La primera sortida confirmada d' Homínids bípedes fora d' Àfrica es remunta a fa més de 1,8 Ma. Les restes d' Homo georgicus al Caucas en són una prova. Més trad en va sortir l' Homo erectus que es va estendre i diversificar per una gran part d' Àsia.

HOMO HABILIS ( 2 Ma )

Les restes més antigues d' humans anatòmicament moderns Homo sapiens, tenen 195.000 anys i procedeixen d' una regió d' Etiòpia anomenada Omo Kibish. Posteriorment la nostra espècie va abandonar Àfrica i va colonitzar tots els continents i va bubstituir altres poblacions d' Homínids bípedes (Neandertals) que ja s' hi havien establert o fins i tot, segons alguns científics s' hi van hibridar.

NEANDERTAL I SAPIENSHOMO ERECTUS I HOMO ERGASTERTASCA
1- Elaboreu un esquema o arbre evolutiu dels homínids de cinc milions d'anys ençà. Hi hauria de constar el nom científic, la localització geogràfica i els anys que va existir. Busca també la classificació taxonòmica de l' ésser humà i li afegiu.Seleccioneu un homínid, documenteu-vos i elaboreu una presentació PWP per explicar-ne les dades més rellevants ( data del descobriment, localització geogràfica, posició en l'esquema evolutiu, característiques físiques, tecnològiques i socials...)


2- Busqueu imatges dels cranis dels següents homínids Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo neanderthalensis i Homo sapiens, feu una taula amb el nom , imatge i característiques principals ( Volum , mandíbula , arcs ciliars, prognatisme, crestes...)3- L ' home de Flores. A l' illa indonèsia de Flores es van trobar fòssils d'una desena d' homínids. Investigueu una mica la història del descobriment ( antiguitat, característiques físiques, imatge virtual de com es creu que eren, opinions al respecte per part dels científics...).4- Atapuerca, patrimoni de la humanitat.A la gran Dolina i la Sima de los Huesos, al jaciment paleontològic de serra d ' Atapuerca, s'han trobat centenars de fòssils humans d'èpoques molt dispars que permeten reconstruir una part del trencaclosques de l'evolució dels homínids.S'hi han trobat, entre d'altres, els fòssils dels humans més antics localitzats, fins ara, al continent europeu.Fes una petita recerca per respondre les preguntes següents: 

a) Quin és el fòssil més important que s'ha trobat a Atapuerca? Adjunta una imatge del fòssil, representació virtual, antiguitat, característiques físiques, socials...). 

b) On es situa geogràficament el jaciment? 

c) S' ha trobat algun indici de canibalisme entre algunes de les espècies humanes d'Atapuerca?. Explica-ho. 

d) Les descobertes fetes a Atapuerca ofereixen alguna nova hipòtesi sobre l'evolució humana? Quina? 


5- Cerqueu un article recent en la premsa que faci referència a algun dels temes sobre l'evolució humana. Resumeix-lo i contrasta'l amb el que hem explicat a la unitat. 


RECURSOS

TOT SOBRE EVOLUCIÓ

CLICA AQUÍ - LÍNEA DE TEMPS DE L' EVOLUCIÓ HUMANA
CONCLUSIÓ

Hi ha un fragment d'un llibre titulat La vida maravillosa que diu el següent:

Si en el cas de que l' Homo sapiens hagués fracassat i sucumbit a una extinció primerenca, com fan la major part de les espècies, hi hagués hagut, preparada per originar-se, una altra població amb intel·ligència superior de la mateixa forma?. Haurien els neandertals agafat la torxa si haguéssim fracassat? Ho hagués fet alguna altra espècie animal?


CLICA- AQUÍ - Arsuaga - Creixement


AVALUACIÓEl resultat de la vostra tasca es puntuarà de la següent manera:

 NOTA TREBALL EN GRUP  

Insuficient (0-4)
Suficient (5-6)
Notable (7-8)
Excel·lent (9-10)
 Elaboració del contingut i argumentació 
El contingut ha estat tan sols reproduït sense una mínima reelaboració.Demostren poc coneixement respecte als temes treballats.  Hi  ha moltes faltes d’ortografia. I no hi ha coherència entre les parts.
El contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava.Demostren un coneixement parcial dels temes treballats.  Hi ha faltes d’ortografia
El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions de treball que es demanava.Demostren un bon coneixement  dels temes treballats.  
El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.Demostren molt coneixement  dels temes treballats . Treball tractat amb coherència entre les part sense faltes d’ortografia
 Organitzacio i presentació   
Poc acurada i gens atractiva visulament. 
Correcta però poc atractiva alhora de desenvolupar els arguments
Acurada i visualment correcta. Capacitat de convèncer argumentativament
Ben treballada i visulament atractiva, amb destressa.
  Organtizació en grup
El grup ha tingut problemes d'organització. Els integrants del grup no han treballat en equipTreball massa individual.
El grup s'ha organitzat bé, encara que el treball realitzat no és del tot equitatiu.S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global.
El grup s'ha organitzat bé, encara que el treball realitzat no és del tot equitatiu.Les tasques individuals estan relacionades entres si.
El grup s'ha organitzat molt bé. Tots han participat equitativament en la recerca i elaboració del treballEl document mostra discusió i planificació conjunta.
  NOTA TREBALL INDIVIDUAL Insuficient (0-4)
Suficient (5,5)
Notable (8)
Excel·lent (9,5)
 Contribució al grup.  
Mínima implicació en el treball comú o tendència a obstaculitzar-lo.
Implicació mitjana en el treball comú.
Bona participació en el treball comú amb aportació d'idees.
Implicació en el treball comú amb una aportació contínua d'idees i iniciatives.
 Actitut durant les hores de treball   
Passivitat i tendència a distreure's o crear conflictes. Parla d'altres temes no relacionats amb l'assignatura. Expressa les seves idees amb agressivitat i consulta pagines no relacionades amb l'assignatura
En general participa en el treball sense molta activitat
Activa i positiva.Pren iniciativa, és responsable del treball del grup.
Activa, positivaamb iniciativa. constant en el treball, amb concentració alhora de treballar
Feina individual. Recerca de continguts. Contingut de l'anàlisi. (Aquest punt té més pes)
Erros en el contingut. Faltes d'ortografia. Ha pujat el document sense seguir les pautes.
Correcte. Però fent el mínim. Treball no molt desenvolupat.
Activitat adequades i coherent
Activitats amb molta aportació pròpia i interessants

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

LA SANG : L' essència de la Vida

El nostre cos conté aproximadament uns 5 litres de sang, que el cor s’encarrega d’impulsar en el seu recorregut pels vasos sanguinis, i que cada hora recorren 120 cops el cos humà sencer. La sang és el gran sistema de comunicació i transport de l’organisme: duu a les cèl·lules l’oxigen i els nutrients que necessiten, recull els productes de rebuig de l’organisme, transporta les hormones, regula la temperatura del cos i altres magnituds químiques dels teixits i conté el nostre sistema immunitari.


Per què la sang és vermella?
La sang està formada per un líquid anomenat plasma, en el qual trobem tres tipus de cèl·lules principalment: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Allò que dóna el color vermell a la sang és l’hemoglobina, una proteïna rica en ferro, que es troba dins els glòbuls vermells i serveix per transportar l’oxigen pel nostre cos. Per això el ferro és tan important en la dieta. La manca de ferro, i, per tant, d’hemoglobina, provoca anèmia, debilitat i pal·lidesa.

L’hem…

LES DEFENSES DEL NOSTRE COS: EL SISTEMA IMMUNITARI

SISTEMA IMMUNITARI

1. DEFENSES CONTRA LA INFECCIÓ: SISTEMA IMMUNITARI.
L'ambient conté una ampla varietat d'agents infecciosos - virus, bacteris, fongs - paràsits que poden produir alteracions patològiques i, si es multipliquen sense control, poden causar la mort de l'organisme hoste. Malgrat això, en els individus normals, la majoria de les infeccions tenen una durada limitada i deixen poques lesions permanents gràcies a l'acció del sistema immunitari.
 De forma general, es poden distingir dos mecanismes de defensa contra les infeccions: Defenses no específiques i Defenses específiques.
2. LES DEFENSES NO ESPECÍFIQUES (Immunitat innata o congènita)


No actuen sobre un agent concret. L’activació és ràpida. Constitueixen la primera línia de defensa contra les infeccions evitant que aquestes es produeixin. Normalment tenen un caràcter local, ja que només actuen en els possibles focus d'infecció.  Les dividirem en 1) externes i 2) internes
2.1. Locals externes. Són barreres f…

ELS CINC REGNES DE LA NATURA

Com classificar la vida?


Al llarg dels temps, els éssers vius s’han anat adaptant al seu entorn, fet que ha generat multitud de formes diferents que formen la meravellosa diversitat que el planeta Terra encara ens ofereix avui i que ho seguirà fent si en tenim cura.


Les adaptacions solen ser processos llargs que condueixen a l’evolució i la formació de diferents espècies. Avui dia, els científics n’han catalogades fins a més de 3.000.000. I, a més, encara en queden moltes per descobrir.

(Per saber-ne més ).


Després d' haver estudiat els éssers vius, heu pogut comprovar que tots tenen un origen comú i que, per tant, comparteixen vàries característiques: tots estan formats per cèl·lules i fan les tres funcions vitals de nutrició, relació i reproducció.


Com heu vist, a partir d’una cèl·lula es pot formar un ésser viu. Es diu que la cèl·lula és la unitat mínima que pot formar vida.


Els éssers vius poden arribar a ser molt complexes segons el nivell d’organització que adoptin. És a partir d’…