Passa al contingut principal

PALEONTOLOGIA : Reconstruint el passatINTRODUCCIÓ
L' evolució de la vida a la Terra no ha estat constant, sinó condicionada pels canvis que s' han donat a l' atmosfera, la geosfera i el mar, i , també per la col·lisió d' asteroides.

Si algun dels trets que han marcat la història d' aquesta evolució del planeta, tant des del punt de vista biològic com geològic, hagués estat diferent, probablement la humanitat no hauria tingut cap oportunitat d' arribar on és ara.

Els continents han canviat de forma, de mida i de posició al llarg de les eres. D' altra banda els éssers vius també han anat evolucionant i diversificant-se, des dels primers organismes unicel·lulars, que van viure en el mar primitiu, fins a les espècies actuals.

Anem' ho a investigar...

Abans de començar visualitzem el següent video
A continuació ens informem sobre els mètodes de datació més utilitzats en Paleontologia

CLICA AQUÍ - MÈTODES DE DATACIÓ

Ara visualitzem i analitzem aquestes presentacions que ens parlen de: LA HISTÒRIA DEL NOSTRE PLANETA I DEL TEMPS GEOLÒGIC


TASQUES

Archeopterix
1.-L' INVENCIÓ DE L' ESQUELET

Llegeix atentament el text amb el mateix títol de l’ activitat que hi ha a la següent adreça L' INVENCIÓ DE L' ESQUELET  i analitza’l tot contestant les següents preguntes:

a) Quin és el tret que va marcar el final del Precambrià i l’ inici del Paleozoic?

b) Durant el Precambrià existia una certa diversitat d’ éssers vius , però a penes en tenim registre fòssil. A què és degut aquest fet?

c) Fes una llista dels avantatges que representa per als animals el fet de tenir un esquelet, en comparació dels que no en tenen.

d) Per què l’ autor considera que la capacitat de fabricar una armadura externa d’ esquelet pot haver estat una accident de l’ evolució?

e) En el text es parla de l’ alliberament de bona part de la superfície externa dels animals de la funció de captar oxigen, i es diu que això permetia especialitzar aquesta superfície en altres funcions, com la defensa, l’ alimentació i la locomoció. Per què aquest fet va tardar gairebé 3000 Ma a donar-se i no va passar abans?

2- L’ EVOLUCIÓ DELS AMMONITS


Els ammonits són un grup de cefalòpodes que van aparèixer en el paleozoic i que es van extingir gairebé del tot en el límit entre el mesozoic i el cenozoic. Aquests organismes viuen dins una closca enrotllada, però, a diferència dels caragols, aquesta closca està dividida per unes parets anomenades septes. Un dels trets evolutius més importants que presenta aquest grup és el que es coneix com a línia de sutura, que representa la intersecció dels septes amb la superfície de la closca. Aquestes línies de sutura , més o menys complicades, estan relacionades amb l’ augment de resistència de la closca: com més gran és el contacte entre la closca i les parets , més resistència té.
a)Fixa’t en aquests dibuixos d’ammonits, amb línies de sutura i formes més o menys complexes. Hi veus alguna diferència? Ordena’ls i construeix un arbre genealògic en què es vegi la seva evolució, des de les formes més primitives fins a les més evolucionades. Investiga com es pot saber si un ammonit és més antic que un altre. Posa el nom científic de cadascun dels exemplars de les fotografies.


3- ELS DINOSAURES CATALANS
A la zona del Prepirineu català s’ han trobat diversos jaciments de dinosaures. Aquests jaciments consisteixen en ossos, ous o icnites ( petjades). En altres localitats catalanes també s’ han trobat importants restes d’ aquests rèptils.

a) Omple aquesta taula consultant en un cercador d’Internet la informació que et falta sobre la dieta alimentària d’aquests animals, el període en què van viure i la localització dels seus jaciments. 

b) Fes-ne també un dibuix aproximat i escriu-ne les mides. ( Adjunteu una fotografia o dibuix).

Dinosaure
Dieta
Període
Jaciments
Fotografia i mida
Titanosaure
Hadrosaure
Iguanodont
4- RECONSTRUINT EL NOSTRE PLANETA
Observa els diferents moments de l’ evolució del nostre planeta durant els darrers 250 milions d’ anys.

UN VIATGE DE MILIONS D'ANYS
a) Situa els esdeveniments següents en el moment correcte. ( Eó, Era i Període)

· Extinció dels dinosaures.

· Aparició de les primeres aus. 

· Aparició del primer mamífer. 

· Inici de l’ocupació de la major part dels ecosistemes terrestres per part dels mamífers. 

· Aparició dels primers homínids . 

· Extinció més important d’espècies en la història de la Terra.b) Com afecta a les espècies animals i vegetals la disposició dels continents al llarg de la història?

5- LA UTILITAT DELS FÒSSILS

Fixa’t en la morfologia d’ un Trilobit i en els esquemes de sota:
Esquemes dels Trilobits


Morfologia d' un trilobit:

I- Cèfalon

II- Tòrax
III- Pigidi
1- Sutura facial
2- Formació librigenal
3- Punta genal
4- Glabel·la
5- Anell occipital
6- Formació fixigenal
7- Ull
8- Lòbul axial
9- Pleures
10- Solc dorsal
11- Segments del pigidi
12- Tèlson o espina posterior
Clau de classificació dels Trilobits


Ambients sedimentaris del trilobits del Devonià
Trilobits a estudiar


QÜESTIONS
a) S’ han trobat una capa de roques sedimentàries amb els trilobits que pots veure a les fotografies següents. Identifica’ n la espècie.
b) En quins ambients sedimentaris vivien en la seva època?
c) A quina edat pertanyen els estrats on s’ ha trobat?6.-LA GRAN EXTINCIÓ DE FINALS DEL CRETACI

L

Llegeix atentament el text amb el mateix títol de l’ activitat que hi ha a la següent adreça  La Gran Extinció de finals del Cretaci  i analitza’l tot contestant les següents preguntes: 

1- Es van extingir molts rèptils, però, per què no es van extingir els mamífers? 

2- El límit entre el Paleozoic i el Mesozoic també està determinat per un gran nombre d’extincions d’ altres organismes . Creus que també van ser degudes a la caiguda d’ un meteorit o l’ impacte d’ un cometa. 

3- Durant el Quaternari van tenir lloc quatre glaciacions. Per què no han causat extincions massives d’ animals i plantes? 

4- L’ ésser humà és responsable directe d’ extincions massives. Investiga sobre aquest tema tot buscant i explicant un exemple d’ això. 

5- Hi ha una teoria que diu que els dinosaures encara estan entre nosaltres. Com, en quina forma? Investiga i explica aquesta teoria. 
PROCÉS
Paleozoic

Per fer aquestes activitats cal buscar la informació a la xarxa, sobretot a les webs que us proposo a l' apartat de RECURSOS. Si algú troba alguna web interessant sobre el tema m' ho feu arribar i la posarem en comú. 

Cal ser dues o tres persones per grup i cal que graveu amb Whatsapp totes les decisions que preneu, ho descarregueu i ho adjunteu al dossier del treball final.

Per descarregar-se els missatges de veu de Whatsapp seguiu les instruccions d' aquesta web:
Clica aquí- Audio Whatsapp
AVALUACIÓ


El treball consisteix en investigar el passat de la Terra  des de l' aula.Heu de tenir en compte que les qüestions que es plantejen van relacionades entre si i que caldrà comentar amb l'altre membre de la parella els resultats obtinguts a fi d'obtenir uns resultats coherents.

El treball s'haurà d'enviar en format word i powerpoint ( o altres) depenent de l'activitat.En la puntuació de la Webquest es valorarà:

  • L'organització clara i concisa.
  • Utilització d'un llenguatge clar i entenedor.
  • La presentació i l'originalitat.

Evitar el màxim possible el "retallar i pegar" de les pàgines d'internet, és a dir, que s'ha de construir mitjançant les webs i no copian les webs.

El treball s'haurà de penjar a Sallenet en les dates indicades. Si no es presenta en el termini establert contarà com a 0 i baixarà la nota d'actitud.

El resultat de la vostra tasca es puntuarà de la següent manera:


 NOTA TREBALL EN GRUP  

Insuficient (0-4)
Suficient (5-6)
Notable (7-8)
Excel·lent (9-10)
 Elaboració del contingut i argumentació 
El contingut ha estat tan sols reproduït sense una mínima reelaboració.Demostren poc coneixement respecte als temes treballats.  Hi  ha moltes faltes d’ortografia. I no hi ha coherència entre les parts.
El contingut ha estat poc elaborat i no s'adapta gaire a les condicions del treball que es demanava.Demostren un coneixement parcial dels temes treballats.  Hi ha faltes d’ortografia
El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions de treball que es demanava.Demostren un bon coneixement  dels temes treballats.  
El contingut ha estat molt ben elaborat i s'adapta al treball amb un enfocament original.Demostren molt coneixement  dels temes treballats . Treball tractat amb coherència entre les part sense faltes d’ortografia
 Organitzacio i presentació   
Poc acurada i gens atractiva visulament. 
Correcta però poc atractiva alhora de desenvolupar els arguments
Acurada i visualment correcta. Capacitat de convèncer argumentativament
Ben treballada i visulament atractiva, amb destressa.
  Organtizació en grup
El grup ha tingut problemes d'organització. Els integrants del grup no han treballat en equipTreball massa individual.
El grup s'ha organitzat bé, encara que el treball realitzat no és del tot equitatiu.S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global.
El grup s'ha organitzat bé, encara que el treball realitzat no és del tot equitatiu.Les tasques individuals estan relacionades entres si.
El grup s'ha organitzat molt bé. Tots han participat equitativament en la recerca i elaboració del treballEl document mostra discusió i planificació conjunta.
  NOTA TREBALL INDIVIDUAL 


Insuficient (0-4)
Suficient (5,5)
Notable (8)
Excel·lent (9,5)
 Contribució al grup.  
Mínima implicació en el treball comú o tendència a obstaculitzar-lo.
Implicació mitjana en el treball comú.
Bona participació en el treball comú amb aportació d'idees.
Implicació en el treball comú amb una aportació contínua d'idees i iniciatives.
 Actitut durant les hores de treball   
Passivitat i tendència a distreure's o crear conflictes. Parla d'altres temes no relacionats amb l'assignatura. Expressa les seves idees amb agressivitat i consulta pagines no relacionades amb l'assignatura
En general participa en el treball sense molta activitat
Activa i positiva.Pren iniciativa, és responsable del treball del grup.
Activa, positivaamb iniciativa. constant en el treball, amb concentració alhora de treballar
Feina individual. Recerca de continguts. Contingut de l'anàlisi. (Aquest punt té més pes)
Erros en el contingut. Faltes d'ortografia. Ha pujat el document sense seguir les pautes.
Correcte. Però fent el mínim. Treball no molt desenvolupat.
Activitat adequades i coherent
Activitats amb molta aportació pròpia i interessants


Cal presentar el treball enviant-lo a la bústia del nostre grup amb el nom de Reconstruint el passat . 
CONCLUSIONS


Què us ha semblat el treball? Feu una petita valoració subjectiva de tres línies. 

Creieu que hi ha hagut algun fet durant la història de la Terra que ha fet possible la presència de l' espècie humana? 


Diga'm en una paraula que és per tú la Terra. Una per cada membre del grup. 


Edu3.cat

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

LA SANG : L' essència de la Vida

El nostre cos conté aproximadament uns 5 litres de sang, que el cor s’encarrega d’impulsar en el seu recorregut pels vasos sanguinis, i que cada hora recorren 120 cops el cos humà sencer. La sang és el gran sistema de comunicació i transport de l’organisme: duu a les cèl·lules l’oxigen i els nutrients que necessiten, recull els productes de rebuig de l’organisme, transporta les hormones, regula la temperatura del cos i altres magnituds químiques dels teixits i conté el nostre sistema immunitari.


Per què la sang és vermella?
La sang està formada per un líquid anomenat plasma, en el qual trobem tres tipus de cèl·lules principalment: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Allò que dóna el color vermell a la sang és l’hemoglobina, una proteïna rica en ferro, que es troba dins els glòbuls vermells i serveix per transportar l’oxigen pel nostre cos. Per això el ferro és tan important en la dieta. La manca de ferro, i, per tant, d’hemoglobina, provoca anèmia, debilitat i pal·lidesa.

L’hem…

LES DEFENSES DEL NOSTRE COS: EL SISTEMA IMMUNITARI

SISTEMA IMMUNITARI

1. DEFENSES CONTRA LA INFECCIÓ: SISTEMA IMMUNITARI.
L'ambient conté una ampla varietat d'agents infecciosos - virus, bacteris, fongs - paràsits que poden produir alteracions patològiques i, si es multipliquen sense control, poden causar la mort de l'organisme hoste. Malgrat això, en els individus normals, la majoria de les infeccions tenen una durada limitada i deixen poques lesions permanents gràcies a l'acció del sistema immunitari.
 De forma general, es poden distingir dos mecanismes de defensa contra les infeccions: Defenses no específiques i Defenses específiques.
2. LES DEFENSES NO ESPECÍFIQUES (Immunitat innata o congènita)


No actuen sobre un agent concret. L’activació és ràpida. Constitueixen la primera línia de defensa contra les infeccions evitant que aquestes es produeixin. Normalment tenen un caràcter local, ja que només actuen en els possibles focus d'infecció.  Les dividirem en 1) externes i 2) internes
2.1. Locals externes. Són barreres f…

ELS CINC REGNES DE LA NATURA

Com classificar la vida?


Al llarg dels temps, els éssers vius s’han anat adaptant al seu entorn, fet que ha generat multitud de formes diferents que formen la meravellosa diversitat que el planeta Terra encara ens ofereix avui i que ho seguirà fent si en tenim cura.


Les adaptacions solen ser processos llargs que condueixen a l’evolució i la formació de diferents espècies. Avui dia, els científics n’han catalogades fins a més de 3.000.000. I, a més, encara en queden moltes per descobrir.

(Per saber-ne més ).


Després d' haver estudiat els éssers vius, heu pogut comprovar que tots tenen un origen comú i que, per tant, comparteixen vàries característiques: tots estan formats per cèl·lules i fan les tres funcions vitals de nutrició, relació i reproducció.


Com heu vist, a partir d’una cèl·lula es pot formar un ésser viu. Es diu que la cèl·lula és la unitat mínima que pot formar vida.


Els éssers vius poden arribar a ser molt complexes segons el nivell d’organització que adoptin. És a partir d’…