Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: gener, 2022

GENÈTICA DE POBLACIONS

Genètica de poblacions i evolució   La  genètica de poblacions  estudia la composició genètica de les poblacions i com varia aquesta composició en funció del temps. Caracterització genètica de les poblacions mitjançant les freqüències gèniques i genotípiques    Freqüències al·lèliques El nombre d’organismes d’una població que posseeixen un determinat al·lel determina la  freqüència d’aquest al·lel en la població . Per exemple, si en l’espècie humana la freqüència de l’al·lel dominant per a la producció de pigment a la pell, els ulls i el cabell és del 99%, l’al·lel recessiu responsable de la manca de pigmentació (albinisme) presenta una freqüència de l’1%. En genètica de poblacions les freqüències al·lèliques s’acostumen a expressar amb decimals: Freqüència al·lel dominant (A) 0.99 Freqüència al·lel recessiu (a) 0.01 Suma de les freqüències dels dos al·lels 0.99 + 0.01 = 1 S’acostumen a utili