Passa al contingut principal

El Racó de les Ciències Naturals

Donada la gran quantitat de recursos que hi ha a la xarxa sobre les Ciències Naturals he fet un recull de les que podem considerar millors agrupades per curs i assignatura.

BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3r ESO

  1. GENÈRICS

2. EDUCACIÓ PER LA SALUT

3. LA CÈL·LULA

4. NUTRICIÓ


5. TAULES CALÒRIQUES DELS ALIMENTS


6. APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ

EL COS HUMÀ7. GRUPS SANGUINIS


BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

  1. GENÈRICS

  • Enllaços sobre Biologia i Geologia (bibliografia en línia)


2. LA CÈL·LULA


3. CICLE CEL·LULAR ( Mitosi i Meiosi )4. ESTRUCTURA DE L' ADN


5. GENÈTICA
TEORIA

PROBLEMES
VÍDEOS


6. EVOLUCIÓVÍDEOS

TEORIES EVOLUCIONISTES

JOCS
TEORIA I ACTIVITATS EVOLUCIÓ HUMANA

7. TERÀPIA GÈNICA I PROJECTE GENOMA HUMÀ

8. CLONACIÓ I CÈL·LULES MARE9. GEOMORFOLOGIA


LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

VOLCANS

SISMOLOGIA

VÍDEOSFÍSICA I QUÍMICA DE 3rESO


  1. QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA DE 4t ESO


  1. GENÈRICS2. L'ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

ENLLAÇ QUÍMIC3. TAULA PERIÒDICA


4. FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA

ESTRUCTURES MOLECULARS INORGÀNIQUES I ORGÀNIQUES


5. REACCIO QUÍMICA

TEORIA


PRÀCTICA


6. CURIOSITATS

7. CINEMÀTICA

CAIGUDA LLIUREComentaris

Entrades populars d'aquest blog

LA SANG : L' essència de la Vida

El nostre cos conté aproximadament uns 5 litres de sang, que el cor s’encarrega d’impulsar en el seu recorregut pels vasos sanguinis, i que cada hora recorren 120 cops el cos humà sencer. La sang és el gran sistema de comunicació i transport de l’organisme: duu a les cèl·lules l’oxigen i els nutrients que necessiten, recull els productes de rebuig de l’organisme, transporta les hormones, regula la temperatura del cos i altres magnituds químiques dels teixits i conté el nostre sistema immunitari.


Per què la sang és vermella?
La sang està formada per un líquid anomenat plasma, en el qual trobem tres tipus de cèl·lules principalment: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Allò que dóna el color vermell a la sang és l’hemoglobina, una proteïna rica en ferro, que es troba dins els glòbuls vermells i serveix per transportar l’oxigen pel nostre cos. Per això el ferro és tan important en la dieta. La manca de ferro, i, per tant, d’hemoglobina, provoca anèmia, debilitat i pal·lidesa.

L’hem…

LES DEFENSES DEL NOSTRE COS: EL SISTEMA IMMUNITARI

1. DEFENSES CONTRA LA INFECCIÓ: SISTEMA IMMUNITARI.

L'ambient conté una ampla varietat d'agents infecciosos - virus, bacteris, fongs - paràsits que poden produir alteracions patològiques i, si es multipliquen sense control, poden causar la mort de l'organisme hoste. Malgrat això, en els individus normals, la majoria de les infeccions tenen una durada limitada i deixen poques lesions permanents gràcies a l'acció del sistema immunitari.
 De forma general, es poden distingir dos mecanismes de defensa contra les infeccions: Defenses no específiques i Defenses específiques.
2. LES DEFENSES NO ESPECÍFIQUES (Immunitat innata o congènita)

No actuen sobre un agent concret. L’activació és ràpida. Constitueixen la primera línia de defensa contra les infeccions evitant que aquestes es produeixin. Normalment tenen un caràcter local, ja que només actuen en els possibles focus d'infecció.  Les dividirem en 1) externes i 2) internes
2.1. Locals externes. Són barreres físiques o químique…

ECOLOGIA: Els ecosistemes

Els ecosistemes
Unecosistemaés el conjunt format pels éssers vius que habiten en una zona determinada, el medi fisicoquímic d’aquesta zona (sòl i clima) i les múltiples relacions que s’estableixen entre els diversos éssers vius i entre aquests i el lloc on viuen. A la natura hi ha ecosistemes molt diversos, que es diferencien pels elements concrets que els formen. En general, es fa difícil parlar de les dimensions d’un ecosistema: un oceà, uns aiguamolls, un formiguer o un tronc caigut poden ser considerats ecosistemes. També es fa difícil parlar d’ecosistemes aïllats, ja que tots estan imbricats els uns en els altres. Un llac, per exemple, es pot considerar un ecosistema, però al mateix temps forma part d’un ecosistema més gran amb els rius que hi desemboquen.

L’ecosistema més gran és la biosfera, que inclou tots els organismes vius de la Terra. És un ecosistema que agrupa tota la resta d’ecosistemes del món: aquàtics i terrestres.1. Elements d’un ecosistema.
En qualsevol ecosistema es …