Passa al contingut principal

El Racó de les Ciències Naturals

Donada la gran quantitat de recursos que hi ha a la xarxa sobre les Ciències Naturals he fet un recull de les que podem considerar millors agrupades per curs i assignatura.

BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3r ESO

  1. GENÈRICS

2. EDUCACIÓ PER LA SALUT

3. LA CÈL·LULA

4. NUTRICIÓ


5. TAULES CALÒRIQUES DELS ALIMENTS


6. APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ

EL COS HUMÀ7. GRUPS SANGUINIS


BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

  1. GENÈRICS

  • Enllaços sobre Biologia i Geologia (bibliografia en línia)


2. LA CÈL·LULA


3. CICLE CEL·LULAR ( Mitosi i Meiosi )4. ESTRUCTURA DE L' ADN


5. GENÈTICA
TEORIA

PROBLEMES
VÍDEOS


6. EVOLUCIÓVÍDEOS

TEORIES EVOLUCIONISTES

JOCS
TEORIA I ACTIVITATS EVOLUCIÓ HUMANA

7. TERÀPIA GÈNICA I PROJECTE GENOMA HUMÀ

8. CLONACIÓ I CÈL·LULES MARE9. GEOMORFOLOGIA


LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

VOLCANS

SISMOLOGIA

VÍDEOSFÍSICA I QUÍMICA DE 3rESO


  1. QUÍMICAFÍSICA I QUÍMICA DE 4t ESO


  1. GENÈRICS2. L'ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA

ENLLAÇ QUÍMIC3. TAULA PERIÒDICA


4. FORMULACIÓ INORGÀNICA I ORGÀNICA

ESTRUCTURES MOLECULARS INORGÀNIQUES I ORGÀNIQUES


5. REACCIO QUÍMICA

TEORIA


PRÀCTICA


6. CURIOSITATS

7. CINEMÀTICA

CAIGUDA LLIUREComentaris

Entrades populars d'aquest blog

LA SANG : L' essència de la Vida

El nostre cos conté aproximadament uns 5 litres de sang, que el cor s’encarrega d’impulsar en el seu recorregut pels vasos sanguinis, i que cada hora recorren 120 cops el cos humà sencer. La sang és el gran sistema de comunicació i transport de l’organisme: duu a les cèl·lules l’oxigen i els nutrients que necessiten, recull els productes de rebuig de l’organisme, transporta les hormones, regula la temperatura del cos i altres magnituds químiques dels teixits i conté el nostre sistema immunitari.


Per què la sang és vermella?
La sang està formada per un líquid anomenat plasma, en el qual trobem tres tipus de cèl·lules principalment: glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Allò que dóna el color vermell a la sang és l’hemoglobina, una proteïna rica en ferro, que es troba dins els glòbuls vermells i serveix per transportar l’oxigen pel nostre cos. Per això el ferro és tan important en la dieta. La manca de ferro, i, per tant, d’hemoglobina, provoca anèmia, debilitat i pal·lidesa.

L’hem…

EL MÈTODE CIENTÍFIC

MÈTODE CIENTÍFIC

El mètode científic és un procés que serveix per investigar allò desconegut, un procés que utilitza l'evidència i l'experimentació. Les persones que fan ciència utilitzen aquest mètode amb la finalitat de trobar informació per respondre les preguntes que es fan. Quan un/a científic/a utilitza aquest mètode pot reproduir experiments que hagi fet un altre científic. Per què penses que és important que un/a científic/a pugui reproduir els experiments realitzats per altres persones?
Gairebé totes les versions del mètode científic inclouen els següents passos, si bé no sempre en el mateix ordre: 
Fer observacions Identicar una pregunta que es vol respondre a partir de les observacions Esbrinar allò que ja es coneix de les observacions realitzades (recerca) Elaborar una hipòtesi Posar la hipòtesi a prova Analitzar els resultats Comunicar els teus resultats Fer observacions


Imagina que ets un/a científic/a. Mentre reculls mostres d'aigua a una bassa observes una gran…

LES DEFENSES DEL NOSTRE COS: EL SISTEMA IMMUNITARI

1. DEFENSES CONTRA LA INFECCIÓ: SISTEMA IMMUNITARI.

L'ambient conté una ampla varietat d'agents infecciosos - virus, bacteris, fongs - paràsits que poden produir alteracions patològiques i, si es multipliquen sense control, poden causar la mort de l'organisme hoste. Malgrat això, en els individus normals, la majoria de les infeccions tenen una durada limitada i deixen poques lesions permanents gràcies a l'acció del sistema immunitari.
 De forma general, es poden distingir dos mecanismes de defensa contra les infeccions: Defenses no específiques i Defenses específiques.
2. LES DEFENSES NO ESPECÍFIQUES (Immunitat innata o congènita)

No actuen sobre un agent concret. L’activació és ràpida. Constitueixen la primera línia de defensa contra les infeccions evitant que aquestes es produeixin. Normalment tenen un caràcter local, ja que només actuen en els possibles focus d'infecció.  Les dividirem en 1) externes i 2) internes
2.1. Locals externes. Són barreres físiques o químique…